Skip to main content

#OKCinfo

Nouvelles poursuites contre le gourou d’OKC [ FR/EN ] #okcinfo #procesOKC #sectes

5 min read

Le parquet de Bruxelles a ouvert une nouvelle notice pour blanchiment à l’encontre de Robert Spatz, le gourou de la secte bouddhiste OKC, a-t-on appris auprès de plusieurs avocats lors du procès qui s’est clôturé mardi sur une irrecevabilité totale des poursuites. Selon M e Quentin Wauters, l’avocat de Robert Spatz, son client, qui vit en Espagne depuis des années, doit être entendu le 1 er octobre par la police espagnole dans le cadre d’une demande d’entraide formulée par la justice belge.

La somme de 272.000 euros, issue de ventes de biens, a par ailleurs été saisie sur les comptes de cet homme de 74 ans. Le parquet bruxellois a également demandé à Robert Spatz un examen médical pour justifier son absence lors des deux procès belges de 2016 et 2018. Le gourou n’avait assisté à aucune audience, prétextant un état de santé déficient.

Ces faits étant liés à ceux qui viennent d’être jugés, ils sont fortement contestés par la défense. En effet, la loi veut que l’on ne puisse être jugé deux fois pour les mêmes faits. Les faits nouvellement reprochés portent aussi sur des soupçons de blanchiment portant sur les années 2017 et 2018. Cette notice de blanchiment a été ouverte en 2016, peu après la fin du premier procès ayant mené à la condamnation de Robert Spatz à une peine de quatre ans de prison ferme.

Aujourd’hui ni acquitté ni condamné, Robert Spatz a bénéficié mardi, comme tous les autres prévenus, de l’irrecevabilité des poursuites. La cour d’appel de Bruxelles a estimé qu’à la suite d’erreurs commises par un expert judiciaire, un substitut du procureur et le juge du premier procès, il y a eu « atteinte irrémédiable aux droits de la défense » . L’enquête judiciaire, ouverte à la fin des années 90, avait démontré des soupçons de faits de mœurs commis sur des membres de la communauté sectaire ainsi que toute une série de délits économiques et financiers.

Durant le résumé de l’arrêt, lu pendant 1h30 par le premier président de la cour d’appel de Bruxelles, Luc Maes, il n’a pas été question une seule fois des victimes qui se retrouvent dépourvues 21 ans après le début de l’affaire.

OCTAVE MOREL

source : LeSoir


English translation : 

The Brussels Public Prosecutor's Office has opened a new notice for money laundering against Robert Spatz, the guru of the Buddhist sect OKC, it was reported to several lawyers during the trial which ended on Tuesday on a total inadmissibility of the proceedings. According to Quentin Wauters, Robert Spatz's lawyer, his client, who has lived in Spain for years, is to be heard on 1 October by the Spanish police as part of a request for mutual assistance from the Belgian justice system.

The sum of 272,000 euros, resulting from the sale of property, was also seized from the accounts of this 74-year-old man. The Brussels public prosecutor's office also asked Robert Spatz for a medical examination to justify his absence from the two Belgian trials in 2016 and 2018. The guru had not attended any hearings, claiming that he was in poor health.

As these facts are linked to those just tried, they are strongly contested by the defence. Indeed, the law requires that one cannot be tried twice for the same facts. The newly accused facts also concern suspicions of money laundering for the years 2017 and 2018. This money laundering notice was opened in 2016, shortly after the end of the first trial that led to Robert Spatz's conviction to four years in prison.

Now neither acquitted nor convicted, Robert Spatz, like all the other defendants, benefited on Tuesday from the inadmissibility of the proceedings. The Brussels Court of Appeal ruled that following errors made by a judicial expert, a prosecutor's deputy and the judge at the first trial, there had been an "irremediable infringement of the rights of the defence". The judicial inquiry, opened at the end of the 1990s, revealed suspicions of morals committed against members of the sectarian community as well as a whole series of economic and financial crimes.

During the summary of the judgment, read for 1h30 by the first president of the Brussels Court of Appeal, Luc Maes, there was not a single mention of the victims who find themselves deprived 21 years after the case began.

Wanted, Robert Spatz aka Lama Kunzang

#OKCinfo

Marteling, gijzeling, misbruik, fraude, maar GOEROE GAAT VRIJUIT #metoo #metooguru

4 min read

Na ruim 20 jaar valt het doek over het proces tegen Brusselaar Robert Spatz (73), de goeroe van de sekte OKC. De rechtbank veroordeelde hem aanvankelijk voor fraude en de gijzeling van tientallen kinderen, die sekteleden verplicht moesten afstaan. Maar het hof van beroep wees op procedure- en onderzoeksfouten en sprak Spatz gisteren vrij. De kinderen van toen, nu dertigers, blijven teleurgesteld achter.

Na het arrest staarde Ricardo Mendes (37) naar de stellingen van het Brusselse justitiepaleis. De troosteloze staat van het gebouw, waar enkele weken geleden nog een deel van het plafond instortte, bleek de ideale metafoor voor de rechtszaak die net verloren ging. “Dit is de schuld van justitie, van de Belgische Staat”, vertelt hij enkele uren later. Aan zijn getuigenis, en die van twintig anderen die opgroeiden in de gemeenschap van Robert Spatz, heeft het volgens hem niet gelegen.

De Brusselaar Spatz moest zich de voorbije jaren verantwoorden voor meer dan 170 klachten, gaande van sociale fraude en valsheid in ­geschrifte tot marteling, opsluiting en seksueel misbruik van minder­jarigen. Het gerechtelijk onderzoek sleepte ruim twintig jaar aan en eindigde gisteren in een vrijspraak. Volgens het hof hebben “onregelmatigheden op een onherroepelijke ­manier het recht van de beklaagden op een eerlijk proces geschaad”.

Quentin Wauters, Spatz' advocaat, somt op: Niet alle verdachten werden verhoord in bijzijn van een advocaat, informatie uit het dossier werd gelekt, de expert die de fraude onderzocht was bevooroordeeld en in eerste aanleg mocht een twintigtal getuigen hun verhaal doen zonder dat de verdediging vragen kon stellen.

Hij heeft een punt, zegt Mendes. “De rechter wou vriendelijk zijn. Veel van ons spraken voor het eerst publiekelijk over het geweld en seksueel misbruik in de commune.” Bij die meelevendheid ligt volgens hem de bron van de gemaakte fouten. ­“Belangrijke mensen, de financieel expert, maar ook de vorige aanklager, raakten te betrokken. Ze hoorden onze verhalen en beeldden zich al die kinderen in. Ze werden bijna activistisch.”

Brussels biowinkeltje

Alles begon in 1972. Spatz, die op dat moment werkte als tv-hersteller, besliste na een reis door India om de boeddhistische gemeenschap Ogyen Kunzang Choling (OKC) te stichten. Hij liet zich door zijn volgelingen vereren en aanspreken als Lama Kunzang. Hij combineerde de sekte met een netwerk van ondernemingen. In Brussel vestigde hij het eerste Belgische biowinkeltje. Zijn volgelingen stonden hun bezittingen af en werkten dag en nacht voor hem. In ruil voor kost en inwoon.

De leider vergaarde zo een fortuin waarmee hij villa's in Zuid-Europa kocht. De opvallendste aankoop was Château de Soleils, een bouwvallig kasteel in het Franse Castellane. Daar groeide Mendes samen met een zestigtal andere kinderen op. Hun ouders, volgelingen van OKC, lieten hen daar achter. “Het domein lijkt idyllisch, maar is het allerminst. We moesten Spatz aanbidden, werden uitgehongerd en ondergingen fysiek geweld. Meisjes getuigden over seksueel misbruik.”

In 1996 begon justitie een onderzoek tegen OKC. Dat resulteerde een jaar later in de eerste huiszoekingen. Spatz werd beschuldigd van bendevorming, witwaspraktijken, afpersing en verschillende inbreuken op de arbeidswetgeving. Hij zat een tijdlang in voorarrest, maar het onderzoek liep vertraging op. Mendes reisde rond die tijd terug naar zijn moeder in Brussel. Het duurde nog jaren voor hij zich losweekte van de sekte. “Ik ben uiteindelijk op zoek gegaan naar andere slachtoffers, sommigen wonen nu in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland.”

Wordt vervolgd

Spatz zelf woont sinds 2005 in Spanje. Volgens zijn advocaat nam hij twee jaar geleden definitief afstand van OKC. Van zijn sekte blijft vandaag nog weinig over, zegt Mendes. “Enkele oude volgingen houden het nog overeind, maar de opeenvolging van onderzoeken heeft zijn tol geëist.”

Spatz' imperium is misschien ingestort, maar voor Mendes doet de vrijspraak pijn. “Het is allemaal nog vers, maar hier eindigt het voor ons niet. Voor het misbruiken van minderjarigen moet hij worden veroordeeld.”

Source : Het Nieuwsblad Anton Goegebeur

robert spatz lama kunzang ogyen kunzang choling

#OKCinfo

Verdict du Procès-Appel OKC-Spatz 2018 #metoo #metooguru #sexualabuses #balancetonporc

5 min read

Après 18 ans d'instructions, procédures et tentatives de délayer (avec succès) le déroulement du procès dans le chef de la OKC et Robert Spatz, voici que le couperet est tombé : irreçevabilité des poursuites. 

Tout le procès est donc tombé à l'eau : La cour d’appel de Bruxelles a estimé qu’à la suite d’erreurs commises par un expert judiciaire, un substitut du procureur et le juge du premier procès, il y a eu « atteinte irrémédiable aux droits de la défense » . 

Tous ont commis d'une façon ou d'une autre, consciemment ou pas des erreurs de procédures.

Déjà le premier procès c'était une mauvaise tentative de clôturer un procès qui ne pouvait pas être clôturé autrement, l'appel en fin de compte aura été un jeu d'enfant pour les avocats de la défense d'un prédateur-pédophile-pervers-narcissique. Tout le procès était intoxiqué depuis le début, évidemment les parties civiles n'en avait pas conscience à quel point autrement on aurait directement oublié la Belgique et préparer une stratégie adaptée et prenant en compte la non-fonctionnement chronique de la Justice Belge. 

 

 (BELGA) = La 16e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, présidée par Luc Maes, a déclaré, mardi, les poursuites irrecevables dans le dossier de la communauté bouddhiste Ogyen Kunsang Choling (OKC). La communauté religieuse, quelques-uns de ses responsables et son chef spirituel Robert Spatz étaient poursuivis entre autres pour des délits financiers, des infractions à la législation du travail mais aussi pour des faits de prise en otage d'enfants.

La cour d'appel a relevé plusieurs irrégularités commises au cours de l'enquête mais aussi au cours de la procédure devant le premier juge, qui ont "atteint de manière irrémédiable le droit des prévenus à un procès équitable". Celle-ci a dès lors déclaré les poursuites irrecevables et débouté chacune des 36 personnes constituées partie civile de leur demande d'indemnités. La cour a tout d'abord considéré que l'expert comptable qui avait été désigné pour analyser les comptes de l'ASBL OKC et des sociétés attachées à celle-ci avait "outrepassé les limites de sa saisine et fait preuve de partialité". Celui-ci avait notamment partagé ses points de vue avec les enquêteurs, travaillé dans les locaux de ceux-ci et s'était permis d'écrire dans ses rapports, concluant à des infractions de faux et de blanchiment, que "Robert Spatz dirigeait OKC de manière occulte". Ensuite, la cour a relevé que plusieurs prévenus avaient été entendus durant l'enquête en violation totale de l'arrêt Salduz, qui impose qu'un suspect soit toujours auditionné en présence d'un avocat. Elle a également sévèrement pointé du doigt le premier procureur chargé du dossier, qui "s'est sciemment substitué à un juge d'instruction" en menant une information judiciaire alors qu'une instruction judiciaire était déjà en cours sur des faits similaires, et qui a "organisé des fuites sur les réseaux sociaux". Par cela, il a "sciemment et volontairement violé les droits de la défense", a établi la cour. Enfin, celle-ci a estimé que le délai raisonnable à être jugé était dépassé, ce qui avait déjà été constaté par la chambre des mises en accusation avant le renvoi devant le tribunal correctionnel. Dans ce dossier, la communauté bouddhiste Ogyen Kunsang Choling (OKC), son chef spirituel Robert Spatz et certains de ses responsables étaient prévenus pour des délits financiers, des infractions à la législation du travail mais aussi pour des faits de prise en otage d'enfants. Le second était également prévenu pour abus sexuels. Cette communauté avait été fondée à Bruxelles en 1972 par Robert Spatz, appelé le Lama Kunzang Dorjé. Cet homme charismatique avait réuni autour de lui de nombreuses personnes en quête de spiritualité, notamment des couples avec enfants, séduits par l'idée d'une vie en communauté. Entre les années 1980 et 2000, les enfants des membres avaient été envoyés dans des propriétés de l'OKC au Portugal et en France. Certains ont dit y avoir subi des actes de maltraitance. Pendant ce temps, les parents, eux, travaillaient à Bruxelles dans des restaurants et des magasins, gérés par des sociétés liées à l'OKC, sans être payés, selon l'enquête. En 1997, une opération franco-belge avait mené des perquisitions en région bruxelloise et à Castellane, en France. Une enquête approfondie avait ainsi été entamée pour diverses infractions supposées, du délit financier aux faits de moeurs, et avait débouché sur un renvoi en correctionnelle de la communauté et de certains de ses responsables.

 

Source : Belga

#OKCinfo

Nouvelles poursuites contre le gourou d’OKC

Le parquet de Bruxelles a ouvert une nouvelle notice pour blanchiment à l’encontre de Robert Spatz, le gourou de la secte bouddhiste OKC, a-t-on appris auprès de plusieurs avocats lors du procès qui s’est clôturé mardi sur une irrecevabilité totale des poursuites. Selon M e Quentin Wauters, l’avocat de Robert Spatz, son client, qui vit en Espagne depuis des années, doit être entendu le 1 er octobre par la police espagnole dans le cadre d’une demande d’entraide formulée par la justice belge.

La somme de 272.000 euros, issue de ventes de biens, a par ailleurs été saisie sur les comptes de cet homme de 74 ans. Le parquet bruxellois a également demandé à Robert Spatz un examen médical pour justifier son absence lors des deux procès belges de 2016 et 2018. Le gourou n’avait assisté à aucune audience, prétextant un état de santé déficient.

Ces faits étant liés à ceux qui viennent d’être jugés, ils sont fortement contestés par la défense. En effet, la loi veut que l’on ne puisse être jugé deux fois pour les mêmes faits. Les faits nouvellement reprochés portent aussi sur des soupçons de blanchiment portant sur les années 2017 et 2018. Cette notice de blanchiment a été ouverte en 2016, peu après la fin du premier procès ayant mené à la condamnation de Robert Spatz à une peine de quatre ans de prison ferme.

Aujourd’hui ni acquitté ni condamné, Robert Spatz a bénéficié mardi, comme tous les autres prévenus, de l’irrecevabilité des poursuites. La cour d’appel de Bruxelles a estimé qu’à la suite d’erreurs commises par un expert judiciaire, un substitut du procureur et le juge du premier procès, il y a eu « atteinte irrémédiable aux droits de la défense » . L’enquête judiciaire, ouverte à la fin des années 90, avait démontré des soupçons de faits de mœurs commis sur des membres de la communauté sectaire ainsi que toute une série de délits économiques et financiers.

Durant le résumé de l’arrêt, lu pendant 1h30 par le premier président de la cour d’appel de Bruxelles, Luc Maes, il n’a pas été question une seule fois des victimes qui se retrouvent dépourvues 21 ans après le début de l’affaire.

Source : LeSoir - OCTAVE MOREL

#OKCinfo

dans l'Echo
Arrêt dans l'affaire de la secte OKC. La Cour d'appel rendra son arrêt le 18 septembre dans le dossier de la secte Ogyen Kunsang Choling (OKC). Le gourou Robert Spatz et plusieurs de ses affidés comparaissent pour des faits de moeurs et des délits financiers multiples. Des dizaines d'enfants élevés sous l'emprise de la secte avant d'en sortir une fois majeurs se sont constitués partie civile. L'avocat de Robert Spatz a plaidé l'acquittement complet.

#OKCinfo

dans La Libre papier du 3 septembre : Cour d’appel de Bruxelles . Jugement, le 18 , dans le dossier OKC. La communauté bouddhiste Ogyen Kunsang Choling, quelques-uns de ses responsables et son chef spirituel Robert Spatz sont prévenus, entre autres, de délits financiers, d’infractions à la législation du travail et de prise en otage d’enfants.

#OKCinfo

Le Dalai Lama à la rencontre de victimes d'abus sexuels commis par des bouddhistes #metooguru

2 min read

dalai-lama-rotterdam-okcinfo

Le Dalaï-Lama a rencontré vendredi à Rotterdam aux Pays-Bas quatre représentants de victimes d'abus sexuels commis par des enseignants bouddhistes. Il a clairement appelé à dénoncer publiquement ces abus pour faire ressentir le poids de la honte aux auteurs.

Un dossier livrant plus en détail les témoignages de 12 victimes de nationalités diverses lui a été remis. Le Dalaï-Lama s'est engagé à tenir une conférence sur les abus sexuels avec des psychologues et des religieux.

Parmi les quatre représentants de victimes qui se sont entretenus avec lui figurait un jeune adulte, né dans la secte bouddhiste Ogyen Kunsang Choling (OKC) du gourou belge Robert Spatz, qui parlait au nom de 23 parties civiles.

Ce sont les seules victimes mineures dénoncées à ce jour. Il questionne la possibilité de contrôler les enseignants. En effet, certains d'entre eux s'autoproclament "lamas" et utilisent même le nom du Dalaï-Lama. Parmi eux figure Robert Spatz, malgré les condamnations relatives à ses pratiques sexuelles. Celui-ci se défend en affirmant qu'elles relèvent du bouddhisme.

"Le Dalaï-Lama a été le premier à dénoncer ces abus en 1993", remarque cet ancien membre d'OKC. "Pour l'instant, les organisations bouddhistes se limitent à faire des enquêtes internes et le premier réflexe reste de faire des médiations avec les victimes. Mais ces médiations gardent ces scandales en interne et empêchent qu'ils ne finissent devant la justice." Il est pour lui important que les victimes aillent porter plainte afin d'amener ces affaires devant les tribunaux.

En Belgique, la cour d'appel de Bruxelles rendra mardi son arrêt concernant le gourou Robert Spatz. Il est notamment poursuivi pour abus sexuels et avait été condamné à quatre ans de prison en première instance.

#OKCinfo

Le Dalaï Lama appelle à jeter l'opprobre sur les auteurs d'abus sexuels

(BELGA) = Le Dalaï-Lama a rencontré vendredi à Rotterdam aux Pays-Bas quatre représentants de victimes d'abus sexuels commis par des enseignants bouddhistes. Il a clairement appelé à dénoncer publiquement ces abus pour faire ressentir le poids de la honte aux auteurs.

Un dossier livrant plus en détail les témoignages de 12 victimes de nationalités diverses lui a été remis. Le Dalaï-Lama s'est engagé à tenir une conférence sur les abus sexuels avec des psychologues et des religieux. Parmi les quatre représentants de victimes qui se sont entretenus avec lui figurait un jeune adulte, né dans la secte bouddhiste Ogyen Kunsang Choling (OKC) du gourou belge Robert Spatz, qui parlait au nom de 23 parties civiles.

Ce sont les seules victimes mineures dénoncées à ce jour. Il questionne la possibilité de contrôler les enseignants. En effet, certains d'entre eux s'autoproclament "lamas" et utilisent même le nom du Dalaï-Lama. Parmi eux figure Robert Spatz, malgré les condamnations relatives à ses pratiques sexuelles. Celui-ci se défend en affirmant qu'elles relèvent du bouddhisme.

"Le Dalaï-Lama a été le premier à dénoncer ces abus en 1993", remarque cet ancien membre d'OKC. "Pour l'instant, les organisations bouddhistes se limitent à faire des enquêtes internes et le premier réflexe reste de faire des médiations avec les victimes. Mais ces médiations gardent ces scandales en interne et empêchent qu'ils ne finissent devant la justice." Il est pour lui important que les victimes aillent porter plainte afin d'amener ces affaires devant les tribunaux. En Belgique, la cour d'appel de Bruxelles rendra mardi son arrêt concernant le gourou Robert Spatz. Il est notamment poursuivi pour abus sexuels et avait été condamné à quatre ans de prison en première instance.

#OKCinfo

Presse : Le conseil de Robert Spatz, le gourou de la secte OKC, plaide l’acquittement

5 min read

Il va sans dire que les éluqubrations de Wauters et la quasi conversion des avocats Spatz à la doctrine de celui ci est un des aspects le plus troublant de ce procès, alors oui d'aucun dirait : mais il ne fait "que son travail", "il ne fait que représenter son client", oui en effet, mais encore faut il écouter ce qui sort de la bouche de ses avocats, les abberations, les mensonges, les détournements de fait et d'époque pour justifier et présenter une toute autre réalité, laisserais t'on un avocat "défendre" un terroriste en stygmatisant les victimes en toute impunité dans un tribunal dans un état de droit ? 
Pas n'importe comment, pas n'importe quoi, hors ici, des avocats défendent un pédophile récidiviste, un pervers narcissique dangereux (possiblement encore entrain de commettre des crimes similaires à l'heure ou ses lignes sont écrites) en le présentant comme un "bon père de famille" - ce qu'il n'a jamais été, même pour ses propres enfants - les "arguments" utilisés sont de l'ordre du débile, projetant toute sorte de fantasme sur des enfants, des jeunes filles, directement abusées par le seul être en qui elle plaçait toute leur confiance, parfois même leur vie de par l'endoctrinement et le lavage de cerveau généralisé qui prévalait dans la OKC au point d'en devenir une norme. 

Sans parler même de l'utilisation du monastère de Sechen, du nom de Mathieu Ricard et des "Maîtres" Tibétains en général pour asseoir la pseudo légitimité de la OKC, d'ailleur si Mathieu Ricard avait la moindre notion que son nom et celui de Sechen était utilisé par la OKC dans un tribunal, celui ci, peut être, prendrait officiellemnt ses distances mais surtout ce dernier ne resterait pas dans ses montagnes alors qu'en tant que réprésentant (qu'il le veuille ou pas, c'est un fait) du Bouddhisme en France mais plus généralement en Occident, il sortirait sur le devant de la scène pour néttoyer l'abcès et courageusement être en accord avec ce qu'il pense depuis plus de 20 ans à propos de la OKC mais principalement de Robert Spatz. En fin de compte c'est toujours plus facile de parler que de faire et encore plus quand cela concerne le travail de toute une vie, c'est valide pour MR ou la OKC ou l'UBB qui aura pris 20 ans à se distancier officiellement de la OKC. à bon entendeur salut !

Paru dans la DH, Mai 2018

L’avocat de Robert Spatz, fondateur de la communauté bouddhiste Ogyen Kunsang Choling (OKC), a contesté, mercredi devant la cour d’appel de Bruxelles, les accusations portées à l’encontre de son client pour des abus sexuels.

Dans ce dossier, l’OKC, quelques-uns de ses responsables et son chef spirituel Robert Spatz sont prévenus entre autres pour des délits financiers, des infractions à la législation du travail mais aussi pour des faits de prise en otage d’enfants.

Me Quentin Wauters a contesté les affirmations de femmes constituées partie civile au procès qui ont déclaré avoir été abusées sexuellement au sein de l’OKC par son client.

L’avocat a tout d’abord soutenu que certains faits étaient prescrits. Il a ensuite estimé que les récits des plaignantes ne tenaient pas la route, parlant de "frustrations d’adolescentes", celles-ci étant mineures à l’époque des faits, entre la fin des années 1980 et le début des années 1990.

Concernant une autre femme, ancienne membre de l’OKC, qui a affirmé avoir subi des attouchements de Robert Spatz lors d’un rituel et avoir ainsi été victime d’attentat à la pudeur, l’avocat de la défense a également plaidé l’acquittement.

Dans ce cas, M. Spatz reconnaît avoir initié la plaignante à des rituels tantriques, acceptés dans le bouddhisme selon l’avocat. Mais il conteste avoir voulu attenter à la pudeur de cette femme, affirmant qu’elle était adulte et consentante. La communauté bouddhiste Ogyen Kunsang Choling (OKC), son chef spirituel Robert Spatz et certains de ses responsables sont prévenus devant la cour d’appel de Bruxelles pour des délits financiers, des infractions à la législation du travail ainsi que pour des faits de prise en otage d’enfants. Robert Spatz est en outre prévenu pour abus sexuels.

 

#OKCinfo

Presse : Robert Spatz, «un imposteur, un escroc, un esclavagiste des temps modernes et un violeur»

7 min read

Paru dans l'Avenir 25 Avril 2018

La culpabilité de Robert Spatz, chef spirituel de la communauté bouddhiste Ogyen Kunsang Choling (OKC), a été requise en appel. Le «gourou» des années 80 est menacé de 4 ans de prison «minimum» pour des faits d’escroquerie, blanchiment d’argent et viol.

L’avocat général Jean-François Godbille a requis, mardi après-midi, la culpabilité du chef spirituel de la communauté bouddhiste Ogyen Kunsang Choling (OKC), Robert Spatz, pour des faits d’escroquerie, de blanchiment d’argent et de viol. Il a estimé que la peine de 4 ans de prison prononcée en première instance devait au minimum être confirmée, voire aggravée d’un an supplémentaire. Dans ce dossier, l’OKC, quelques-uns de ses membres et son chef spirituel Robert Spatz sont prévenus entre autres pour des délits financiers, des infractions à la législation du travail mais aussi pour prise en otage d’enfants.

L’avocat général Jean-François Godbille a requis, au terme d’un réquisitoire de 6 heures, la culpabilité de Robert Spatz pour diverses préventions touchant à la manière dont il a géré l’OKC, une communauté religieuse qu’il avait fondée dans les années 1970 à Bruxelles.

L’avocat général a décrit l’intéressé comme le gourou d’une secte, comme «un imposteur, un escroc, un esclavagiste des temps modernes et un violeur».

Il a soutenu que cet homme avait soutiré des sommes d’argent importantes aux adeptes de l’OKC et avait ensuite blanchi cet argent. Il a aussi considéré qu’il avait contraint les adeptes à travailler bénévolement dans des restaurants et des magasins qui généraient des bénéfices importants.

L’avocat général a également requis une peine de 2 ans de prison avec sursis à l’encontre de Jeanne B., qui a secondé Robert Spatz dans ses activités, et notamment dans ses opérations financières.

Il a ensuite requis la suspension du prononcé concernant l’épouse et le fils de Robert Spatz ainsi qu’un membre de l’OKC qui avait agi comme comptable au sein de celle-ci.

Enfin, l’avocat général a requis la confiscation de tous les biens immobiliers de l’ASBL OKC et de Robert Spatz, estimant qu’ils ont été acquis grâce à des fonds issus d’infractions.

Selon le ministère public, sur le plan des infractions à la législation du travail, il apparaît clairement des rapports d’enquête que les différentes sociétés qui géraient les restaurants et les magasins avaient été créées pour permettre à l’ASBL OKC d’avoir des activités lucratives.

Selon lui, les personnes qui travaillaient dans ces établissements auraient dû être soumises à la législation du travail. Elles auraient dû agir dans le cadre de contrats, bénéficier d’un salaire et d’une assurance maladie-invalidité, car tout montre qu’elles y travaillaient sous les ordres de quelqu’un, «quitte à reverser ensuite une partie de leur salaire sous forme de dons à la communauté OKC», a ajouté l’avocat général.

«Cette façon d’arracher des enfants à leurs parents est d’une violence morale totale»

Le représentant du ministère public a également demandé de déclarer la prévention de prise en otage d’enfants entre 1999 et 2009 établie à charge de l’ASBL OKC, ainsi que celle d’organisation criminelle.

«Cette façon d’arracher des enfants à leurs parents est d’une violence morale totale! On a trompé ces parents, ces adeptes de l’OKC qui auraient tout fait plutôt que perdre leur vie spirituelle. On a abusé de leur crédulité», a-t-il dit.

Enfin, l’avocat général a requis la culpabilité de Robert Spatz pour le viol d’une jeune femme de la communauté OKC. Même si celle-ci s’est par la suite rétractée, affirmant qu’elle était amoureuse de Robert Spatz et qu’elle avait déposé plainte sous le coup de la colère et de la frustration, le contexte de dévoilement des faits est clair, d’après le ministère public.

Le rappel des faits

La communauté bouddhiste Ogyen Kunsang Choling (OKC), son chef spirituel Robert Spatz et certains de ses membres sont prévenus devant la cour d’appel de Bruxelles pour des délits financiers, des infractions à la législation du travail mais aussi pour des faits de prise en otage d’enfants.

Le second est également prévenu pour abus sexuels sur des filles et des femmes qui faisaient partie de l’OKC.

Cette communauté avait été fondée à Bruxelles en 1972 par Robert Spatz, appelé le Lama Kunzang Dorjé. Cet homme charismatique avait réuni autour de lui de nombreuses personnes en quête de spiritualité, notamment des couples avec enfants, séduits par l’idée d’une vie en communauté.

Malnutrition

Entre les années 1980 et 2000, les enfants des membres avaient été envoyés dans des propriétés de l’OKC au Portugal et en France, notamment au domaine Château-de-Soleils à Castellane en Provence. Certains, constitués partie civile au procès, disent y avoir subi des actes de maltraitance et y avoir souffert de malnutrition.

Pendant ce temps, les parents, eux, travaillaient à Bruxelles dans des restaurants et des magasins de l’OKC sans être payés, selon l’enquête.

Enfin, en 1995, une jeune femme de cette communauté avait affirmé avoir été victime d’abus sexuels du «lama», Robert Spatz. D’autres femmes (mineurs au moment des faits) avaient ensuite dit avoir également été abusées sexuellement par celui-ci.

En 1997, une opération franco-belge avait mené des perquisitions en région bruxelloise et à Castellane. Une enquête appronfondie avait ainsi été entamée pour diverses infractions supposées, du délit financier aux faits de moeurs, et avait débouché sur un renvoi en correctionnelle de la communauté et de certains de ses responsables.

#OKCinfo

Presse : OKC: organisation criminelle ou association de malfaiteurs? @ogyenkun #secte #nuisible #bouddhisme

5 min read

Il va s'en dire que les arguments avancés par Godin, même si bien construit sont une avalanche de mensonges et de détournements de faits et de vérités dans le but unique de dédouaner la OKC, ses responsables et ses membres de la dérive grave entreprise par eux et laissé faire par les parents/membres d'OKC depuis sa constitution jusqu'au perquisition de 1997. Godin aura fait un bon travail, sur le tard pour dissocier OKC de Robert Spatz, mais faisant appel avec RS et ne prenenant ces distances que tardivement il est très clair pour nous que ce stratagème n'a pour but que de donner l'illusion que OKC est hors de l'emprise de son fondateur et créateur: Robert Spatz aka Lama Kunzang. 

Paru dans l'Avenir du 28 Avril 2018

Dans le dossier de la secte, le procureur général a renoncé à plusieurs préventions relatives à une organisation criminelle.

L’enquête sur la secte OKC a commencé en 1997 et ceux, parmi les lecteurs, qui ont perdu le fil, se souviennent peut-être des images spectaculaires de l’assaut donné par une centaine de CRS qui ont escaladé les murs de l’enceinte de l’impressionnant «Château de Soleils», à Castellane, dans le sud de la France. Cette immense propriété appartenait en nom personnel à Robert Spatz, le gourou de la secte, âgé aujourd’hui de 74 ans. Pas moins de 51 enfants sont passés par ce centre de (ré) éducation.

Ce qui vaut à la secte des poursuites du chef de prise d’otages. Car les parents travaillaient bénévolement à Bruxelles dans des restaurants végétariens, ainsi que dans une épicerie, tandis que l’éducation et l’enseignement de leurs enfants étaient pris en charge par les lieutenants de Robert Spatz.

Un empire financier

Derrière les activités visibles de cette communauté, se dissimulait aussi un empire financier et immobilier. D’ailleurs, des ouvriers/employés d’OKC étaient également affectés à l’entretien, à la restauration, voire à la rénovation des immeubles du cheptel immobilier du gourou. Et c’est à travers cet enchevêtrement de sociétés, dont certaines sont logées dans des paradis fiscaux, que le procureur général, Jean-François Godbille, a cru débusquer un gang de loubards financiers, soit, plus juridiquement, une organisation criminelle.

Avec la grande humanité qui le caractérise, le représentant du ministère public a annoncé qu’il ne souhaitait pas mettre à terre les petites gens qui vivent dans cette communauté. De sorte qu’il a conclu à l’acquittement des personnes morales – les entreprises – du chef d’organisation criminelle et qu’il ne requiert pas de confiscations de ce chef-là. C’est un bon point pour la défense, sinon qu’au lieu de se défendre du chef d’organisation criminelle, les plaideurs devront argumenter sur le terrain de l’association de malfaiteurs… Bref, du côté de la défense, Me Luc Godin a plaidé le dépassement du délai raisonnable endéans lequel tout suspect a le droit d’être jugé. De faire valoir qu’à trois reprises, des chambres des mises en accusation ont décrété le non-lieu pour cette raison.

Des chiffres fous!

« Nous sommes 20 ans après les premières inculpations. L’instruction a duré 13 ans. La période infractionnelle s’étend sur 30 ans. Des chiffres fous », a souligné Me Godin. Le plaideur a conclu sur l’inégalité des armes entre les parties poursuivantes et la défense. En effet, au début du procès devant le premier juge, quantité de personnes inconnues sont venues se constituer parties civiles et livrer des récits dantesques à propos de ce qu’ils ont vécu. Par contre, la plupart des témoins réclamés par les prévenus n’ont pas pu être entendus. En conséquence, Me Godin a estimé que le procès était inéquitable…

 

#OKCinfo

Jour J pour connaître la date de l'appel interjeté par OKC-Spatz https://www.facebook.com/events/176379539616208/

#OKCinfo

Petite histoire des documents-transcriptions des délires de Robert Spatz aka Lama Kunzang #PDF #Archive #TranscriptionsAudio

5 min read

Entre 1997 et 2003 j'étais au Portugal, j'avais un ordinateur, on me donnait parfois des K7 audio à encoder en CD à l'époque et une fois on m'a donné des disquettes d'ordinateurs avec une série de documents à mettre sur CD, en ouvrant les disquettes j'ai compris que c'était des documents, des transcriptions venant de K7 audio des délires de Spatz. Bien sûr à l'époque je n'appelais pas cela des délires, je les prenais pour argent comptant, même si je me posais déjà quelque questions dont une fondamentale à l'époque pour moi : 


Pourquoi n'y a t'il aucun livre, aucune trace des "enseignements" de Lama Kunzang, même au sein de sa propre communauté ? Pourquoi faire tout un foin depuis des années pour enregistrer chacun de ses long monologues si c'est pour les garder dans des malles à l'abri de tout les regards ? 

Je n'avais pas de réponse. En lisant les textes en diagonales je me rappelle d'en avoir assisté à plusieurs de ses monologues, en les parcourant je me rappellais où et plus ou moins quand en utilisant les méta-données des fichiers, mais leur contenu était pour moi, sacré, intouchable, à ne remettre en question sous aucun prétexte, en effet depuis tout petit nous étions conditionné à ne jamais remettre sa parole en question, encore moins ses "enseignements" si profonds. 

En 2003 quand j'ai débarqué à Bruxelles (toujours dans la OKC) j'avais toujours ses documents avec moi, ils étaient dans un coin de disque dur et j'en étais même venu au point de les avoirs quasi oublié. 

En 2010 après que les premiers scandales d'abus sexuels soient devenu public (public pour la OKC) et à l'époque où un groupe de jeune anonyme avait envoyé une série de lettre à Spatz en Espagne lui donnant l'ordre de libérer les filles encore autour de lui sous peine d'une dénonciation à la presse (qu'à l'époque nous n'avions pas les connaissances ni les moyens de faire en bonne et due forme, avouons le) le fait de posséder ses documents m'ont soudainement fait flipper, c'est aussi une période ou ce même groupe de jeune avait un forum privé sur internet où timidement nous essayons de nous libérer de nos chaînes, même si encore pour la plupart fort sous l'emprise de notre conditionnement au sein de la OKC. 

C'est aussi le début de Wikileaks et dans ma petite tête mal préparée à la réalité qui m'entourait j'étais persuadé que si la Police Belge trouvait ses documents chez moi j'allais en prendre pour mon grade et donc en bon petit soldat, j'ai voulu me débarrasser des ses documents, sans pour autant les rendre publiques, j'avais bien trop peur de ce qu'il pouvait m'arriver si je le fesais. 

J'ai donc écris un email au sécrétaire général de la OKC, le dénommé Rui Lamten et je lui ai confié ses documents, bien sûr sans montrer la moindre méfiance par rapport à la OKC, tout ce que je voulais c'était éviter les ennuis à l'époque, j'étais encore un bon petit soldat bien formaté,  ensuite je n'y ai plus pensé. 

J'ai quand même eu la présence d'esprit d'en garder une copie chiffrée sur un server et puis j'ai oublié la chose pendant plusieurs années. 

En 2014 quand j'ai commencé à comprendre que m'en sortir allait devoir passer par résoudre mon passé, celui de mes amis les plus proches, celui de toute une génération perdue, celui de beaucoup trop de gens auquel je tenais plus que tout, quand j'ai commencé à me dire qu'il allait falloir un avocat, parler à la police judiciaire, trouver des journalistes dans les médias avec qui travailler en confiance et raconter toute notre histoire; les documents des transcriptions audio de Spatz ont tout d'un coup pris une tout autre valeur. 

Je savais, pour avoir entendu Spatz et ses monologues toute ma vie, je savais qu'ils étaient authentiques, pour ne pas dire unique. 

Quand j'ai finalement eu accès au dossier judiciaire en 2016 et que j'ai pu comparer mes documents avec les transcription d'écoute judiciaire Belge ou Française j'ai réalisé que nos documents étaient authentiques et surtout d'une bien meilleur qualité que des pièces similaires dans le dossier juridique. 

Le procès s'est terminé le 15 septembre 2016, avec une relance en appel par OKC-Spatz contre la sentence du Tribunal (4 ans avec sursis) je tiens à préciser que ces documents ne proviennent en aucun cas du dossier juridique et ne sont donc soumis à aucune lois m'interdisant des les rendres publique. (contrairement à certains arguments utilisé par la défense contre les parties civies)

Bonne lecture !

 

#OKCinfo

Confirmé : Rabjam Rimpoché annule sa visite à OKC Bruxelles et #OKC France #Bouddhisme #13avril

Confirmé : Rabjam Rimpoché annule sa visite à OKC Bruxelles et #OKC France #Bouddhisme #13avril

Plusieurs visites était prévues par OKC pour redorer son blason entre la fin du procès et l'appel en justice. 

De l'avis des parties civiles ces visites n'ont pas lieux d'être, d'ailleurs OKC ne fait pas partie des centres bouddhistes que ce soit en France ou en Belgique, si ces tibétains veulent enseigner le Bouddhisme qu'ils aillent dans des centres officiels qui ne sont pas en procès pour abus sexuels, fraudes et manipulation de masse. c'est aussi simple que ça.


Et pourtant OKC n'a pas l'air de réagir et laisse sur son site web ces évènements comme si ils allaient tous se dérouler comme prévu, hors une partie de ces dates ont bel et bien été annulées d'après nos informations.

Listes des dates ici : http://okc-net.org/index.php/events/
Listes des Lama Tibétains encore affiché sur le site OKC avec ou contre leur gré : http://okc-net.org/index.php/project/

contexte : http://www.okcinfo.news/2017/40-years-of-abuse-in-the-name-of-dharma-the

#OKCinfo

Comparatif du Dossier OKC

5 min read

et Invite ses

Avant :
C’est «médusés» et «bouleversés» que nous avons suivi ce «

Devoir d’enquête

» de la RTBF diffusé ce 16 décembre 2015. Médusés par cette volonté de la RTBF et du Journal «le Soir» de se substituer à la justice. Médusés par ce procès médiatique avant l’heure. Médusés parce que nous sommes à quelques heures d’une «vrai justice» que nous attendons depuis 19 ans. Médusés enfin, par des méthodes très discutables, des témoignages infiniment contestables utilisées par les équipes de ce programme et du journal le Soir, réputé «sérieux». Mais, surtout bouleversés. Bouleversés par ces enfants que nous avons entendus aujourd’hui. Bouleversés par ces enfants qui ont grandi chez nous et avec nous! Bouleversés par leurs témoignages ……. Transpercés par leurs témoignages. Bouleversés par ce ressenti à notre encontre. C’est un choc, c’est choquant et tellement loin de notre réalité, de notre éthique de vie de Bouddhistes, de notre communauté, de notre quotidien. Ce pré-procès nous laisse sans voix! Ce pré-procès est désormais là, prégnant mais tellement loin de ce que nous avons voulu faire, faire valoir et faire savoir! Et les autres! Vous y avez pensez aux autres! A eux! Eux à qui personne n’a posé la question de savoir s’ils étaient «otages» d’un mode de vie, d’un mode de vivre, voire pire: En phase avec eux-mêmes! Ils sont où dans ce reportage? Ils sont où? Eux, pourtant, ils sont nombreux et vivent depuis 40 ans dans ce quartier Bruxellois! En toute impunité diront peut-être la RTBF et le Soir. En toute simplicité diront tous les autres. Ce mauvais Procès! C’était facile et cela fait très mal à toute une Communauté! C’était forcément le but recherché. Mais pourquoi ? A cette question, pas de réponse mais une réalité: Si nous étions aussi terrifiants, maléfiques et méprisables que décrit dans cette émission, pensez-vous un seul instant que la justice et l’état belge seraient a ce point aveugles de ne rien faire depuis 19 ans ? Pensez-vous surtout que nous pourrions vivre avec tout cela depuis 19 ans?
Après:
19 ans de procédure pour en arriver là… L’Association OKC estime que, même si aucune peine n’a été prononcée en ce qui la concerne, même si la plupart des préventions mises à sa charge ont été abandonnées et même si un bon nombre d’acquittements ont été prononcés, le verdict rendu a son encontre le 15 septembre dernier est insultant et infondé. Sur le fond de ce procès, notre Association n’a pas eu droit de parole, ou du moins d’écoute, de la part du Tribunal. L’utilisation des mots : « prise d’otages et tortures » utilisés par la Cour est infamante. A mille lieues de la volonté de « bien faire et le mieux possible » qui a toujours guidé notre Association. Nous n’avons pas eu l’occasion de l’exprimer, tellement place fut donnée à ces témoignages des premiers jours du procès. Ils ont pris le dessus sur les différents avis et jugements de l’Éducation Nationale française, de la Juge des Enfants de Digne, des nombreux contrôles et visites des services sanitaires, sociaux, de sécurité, qui étaient pourtant bien dans le dossier et qui contredisent ce verdict. Cette déferlante de témoignages accablants nous a laissé pantois, tellement c’était inscrit dans une caricature prônée par quelques-uns à une époque ! Notre Association ne peut pas laisser voler en éclats toute son action durant ces 40 ans. Action dont nous sommes fiers aujourd’hui ! Derrière cette Association, il y a des gens et des vies. Pour eux, tout cela est injuste, injustifié et révoltant ! Raison pour laquelle notre Association dans son ensemble fait appel de ce jugement.

Source Archive 2016 : https://web-beta.archive.org/web/20160205231215/http://www.okc-net.org/dossier/?page_id=149 Page modifiée 2017 : http://www.okc-net.org/dossier/?page_id=149

#OKCinfo

OKC : Le "gourou" pédophile Robert Spatz alias "Lama Kunzang" va en appel #okcproces #justice #belgique

3 min read

Confirmation de l'appel Spatz-OKC, voici le dernier article de presse sorti dans l'Avenir le 15 décembre 2016 :

L’information nous a été communiquée officiellement: Robert Spatz, grand maître de la secte OKC, installée jadis à Aiseau-Presles, a décidé de relever appel de sa condamnation à 4 ans avec sursis, prononcée en septembre dernier. Le parquet et des victimes ont suivi cet appel, de telle manière que le procès reprendra de A à Z devant la cour d’appel de Bruxelles.

Il faudra rejuger la plupart des prévenus sur le plan pénal et revoir les intérêts civils des plaignants, dont beaucoup avaient été déboutés.

Poker de combines…

Même si le «Lama Kunzang», comme il se fait appeler, a été officiellement exclu, cette année, de la secte Ogyen Kunzang Chöling

(OKC) qu’il a fondée dans les années 70, il restera à jamais le personnage phare de cette «communauté spirituelle» présente en Belgique, en France, en Espagne et au Portugal. Dans notre pays, elle est listée comme particulièrement nuisible.

Lorsqu’il avait été libéré en 1997, après plusieurs semaines de détention, Spatz avait fui Bruxelles, où se trouvent pourtant toujours son siège central, son épicerie et son restaurant végétarien, pour s’inscrire clandestinement à Aiseau. Selon l’accusation, il y a à nouveau violé une mineure, mais le tribunal n’avait finalement pas retenu cette prévention, le gourou bénéficiant du doute, après des revirements de la plaignante. Il avait néanmoins été déclaré coupable de viols et d’attentats à la pudeur sur trois jeunes femmes, ainsi que sur deux mineures.

Des dizaines d’enfants ont également été pris en otages, séquestrés dans le château de Castellane, en Provence, et arrachés à leurs parents pour obtenir de ceux-ci qu’ils travaillent dans des conditions de semi-esclavagisme. Soit ils étaient contraints au bénévolat, soit ils recevaient des miettes dans les restaurants végétariens créés par Spatz.

Un as de la magouille!

Enfin, le «Lama Kunzang» s’est édifié un empire financier à travers une chaîne de sociétés, certaines off-shore, pour exploiter ses victimes, mettre ses très nombreux immeubles en location, blanchir son trésor de guerre et s’octroyer des «paradis terrestres» aux quatre coins du monde.

La sanction du tribunal était surtout financière, puisque Spatz et OKC devaient, à titre provisionnel, débourser près de 4 millions d’euros pour payer les confiscations et indemniser les victimes, dont le préjudice total n’est pas encore tout à fait arrêté.

Du fond de son palace, en Espagne, Spatz a mandaté ses avocats pour qu’ils relèvent appel de l’ensemble de ses condamnations. La date de l’ouverture du procès bis n’est pas encore connue.

gourou robert spatz va en appel

Source : l'Avenir

#OKCinfo

Suite au verdict de ce 15 septembre 2016 et en tant que ex-OKC et initiateur de l'initiative OKCinfo je voulais partager quelques réflexions quant au verdict que voici :

Petite réflexion sur la Justice en Belgique et particulièrement au poids que l'on donne à des crimes financier comparé au poids donné au crimes d'abus d'autorité, de pouvoir, endoctrinement de parents et d'enfants dans le but prédéterminé d'abuser sexuellement ces derniers.

Appliquer une peine de 4 ans avec sursis c'est un peu comme retirer de la condamnation toute sa substance, surtout quand on la compare au faits, à la réalité et au fait que la ou les récidives est/sont déjà ou très probablement en cours :

En fait quand tu ES la Justice et l'état, avoir une stratégie pour qu'un prévenu évite de faire appel en lui administrant une peine qui lui laisse toute sa liberté et qui ne l'empêche en rien de continuer d'exécuter ses macabres abus en toute impunité, et que tu le sais, que tu connais le profil criminel, que tu sais comment il fonctionne grâce à une mise en lumière de plus de 23 parties civiles et que tu laisse cet individu continuer sans même l'ombre d'une véritable punitions, alors en tant que Justice et État garant d'une certaine Justice tu as failli.

Si l'état et la police judiciaire ne savait rien, si la Justice n'avait aucun motif de suspicion raisonnable ou qu'il n'y avait pas eu des années d'instruction et d'enquête qui ont permis de dresser un portrait type de l'individu alors, c'est autre chose.

Mais dans le cas qui nous concerne, le fait que la Justice aie opté pour une stratégie qui avantage l'état et la justice dans le but de clore l'affaire, d'éviter d'interminables appel, c'est presque une manière biaisée de rendre la justice et c'est un très mauvais signal qu'on envoie à la société : en gros la pédophilie même après Dutroux ou Spatz, c'est peu cher payé dans ce pays alors que les victimes elle vont devoir porter cette plaie toute une vie.

Pour moi, égoïstement c'est facile de me contenter de ce verdict. facile de passer à autre chose, facile d'être un homme en fait..

Mais si je pense honnêtement aux nombreuses anomalies et à l'affaire dans son ensemble, on peut dire que l'état et la justice sont passé à côté de 50% de l'histoire à ce stade. et surtout un mensonge énorme leur a été servi sous leur nez et il a tenu tout le temps du procès. en fait dans le fond il y a de sérieux risque pour que la communauté n'arrive jamais à prendre le contrôle sur ce qui lui appartient, en effet Spatz même après une démission orchestrée et d'apparence est en fait toujours aux commandes et du haut de sa propriété privée, en fait il n'a absolument pas été dérangé par tout ce procès.

Alors une victoire oui.. parce que les choses ne seront plus jamais comme avant. mais c'est une victoire qui me laisse un goût amer dans la bouche, l'amer d'au moins 6 autres cas d'abus sexuels par un autre pédophile (chasse en cour) et au moins 8 autres cas d'abus sexuels grave sur mineurs (dans le chef de Spatz) qui n'ont pas fait partie de l'instruction et donc n'ont pas pu être jugé par ce tribunal.

Et je zap d'autre cas qui même après avoir été éjecté de cette communauté-secte pour des comportements déviant et dangereux sur des enfants ont aujourd'hui réintégrer celle ci sans la moindre difficulté.

Amer aussi d'une organisation qui laisse sur son site Web des "Maîtres" qu'elle insulte chaque jour un peu plus en utilisant leur image pour légitimer un pédophile.

Amer aussi parce que même si ce qui reste de la communauté n'a jamais été aussi libre, il n'en demeure pas moins qu'il y a de sérieux risque que Spatz et son clergé finissent avec toute l'infrastructure en main et que des gens, des parents à mes amis se retrouvent sans rien après une vie de sacrifice au nom d'une quête dont ils n'ont jamais eu le contrôle.

Mais après tout c'est leur choix et c'est à eux de remonter la pente et décider par eux même la suite des choses et très certainement personne de la OKC, pour ou contre cette initiative et ses résultats ne pourra dire que la Justice n'aura pas été clémente avec celle ci,

On est loin de la description de "nazi" donné par les avocats de la défense ou répété à tout bout de champ par les adeptes avant,pendant et après le procès.

Chacun sa route, chacun son chemin...

Ceci dit, il est temps (pour moi) de passer à autre chose et dans 30 jours on verra bien si un appel aura lieu ou si le va falloir reprendre les armes pour exposer ce scandale d'une manière définitive.

En ce qui nous concerne rien n'indique que Robert Spatz n'est pas en ce moment même entrain d'abuser d'autre filles (certes majeures depuis le temps) dans sa résidence privée à l'abri du regard de ces adeptes en Espagne. Rien n'indique qu'il aurait arrêté quoi que ce soit et donc l'empêcher de nuire reste une priorité.
30 jours après le jugement nous savons que RS et consort vont en appel, nous savons qu'il a entraîné malgré elle une partie de la communauté dans cet appel, nous savons que ceux ci on déjà payé la majorité des frais du procès depuis 1997 et nous savons que la stratégie de RS est de faire durer la procédure le plus longtemps possible dans le but de pouvoir techniquement rendre des chefs d'accusations comme prescrit et tout simplement ça lui permet d'éviter la prison et de faire face à ses responsabilités.

Nous continuons à construire nos vies tout en sachant que le sieur Robert Spatz ne perd rien pour voir le retour du boomerang lui rappeler la logique du Karma: on récolte ce qu'on sème et on fini toujours par payer le prix.

Ben Kungyal

#OKCinfo

Robert Spatz a réussi son tour de manipulation : faire croire à toute une communauté complètement perdue et dans la peur de tout perdre (ou de ne pas savoir payer les indemnisations des parties civiles)

1) leur faire croire que si ils vont en appel contre Spatz, la communauté va se retrouver avec toutes les indemnisations sur le dos.
2) leur faire croire que si ils ne payent pas les indemnisations aux parties civiles le mois prochains ils vont devoir vendre (Châteaux de Soleils en France) résultat ?

Même les anti-Spatz ont voté hier pour aller en appel. comment expliquer cette situation ?

L'assemblée était consultative et il n'y a pas eu de vote. La raison est due à un alinéa dans les status de l'ASBL OKC qui permet au Président ou aux Administrateurs qui le remplacent de prendre toute décision qui engage l'association dans, notamment, des actions judiciaires.

Le Conseil d'Administration de l'ASBL OKC n'a pas changé (composé de Olivier Vin, Rui Oliveira de Carvalho, Cabé et B.) cette dernière par exemple est contre l'appel, mais a très peur de perdre la seule sécurité qui lui reste: sa maison. chose tout à fait compréhensible, mais fausse, information qui devrait facilement être débusquée par un avocat décent et objectif qui n'est pas à la solde des Spatz. mais visiblement c'est trop demander.

Voila comment après un jugement très clément, envers toute la communauté surtout, via l'acquittement d'une bonne partie du clergé autour de Spatz et la décharge des "administrateurs" qui ont été reconnu "sous influence" par le Tribunal, voila comment cette communauté reste sous sons emprise totale (même si des gens considère de déguerpir définitivement à l'heure ou ces lignes sont écrites).

Il suffit d'y réfléchir 2 secondes : si tous ceux et celles qui ont été acquittés reviennent à la charge contre l'état, la justice et les parties civiles, ceux ci ne vont plus du tout se retenir et vont tous simplement appuyer sur le champignons sans plus aucune retenue considérant que tous ceux et celles qui sont embarqué aujourd'hui dans cet appel sont de fait des complices de Robert Spatz.

C'est la dernière fois que les parties civiles se préoccupent pour ces anciens, ces adultes, ces parents qui encore aujourd'hui ont l'esprit conditionné par des projections de peur qui les rendent incapable de faire les bons choix pour leur propre survie, ça vaut le coût de se poser la question :

êtes vous véritablement prêt à sacrifier votre vie pour un pédophile multi récidiviste ?

Aller en appel ne va en aucun cas laver le blâme qu'il y a sur la OKC ou Spatz, bien au contraire, ça va définitivement enterrer toute possibilité de dissociation des "adeptes sous influences" et de Spatz.
En fait ça ressemble fort à un suicide collectif.

#OKCinfo

Secte OKC: nouvelle enquête en #France et suspicions en #Espagne #okcproces

5 min read

Après 18 ans d’enquête et 8 mois de procès, le tribunal correctionnel de Bruxelles a rendu jeudi son jugement dans l’affaire de la communauté bouddhiste OKC (Ogyen Kunzang Chöling) fondée en Belgique. Le gourou Robert Spatz (72 ans) est reconnu coupable pour la majeure partie des préventions : faits de mœurs, prise d’otages d’enfants avec la circonstance aggravante de torture, endoctrinement, faux et usage de faux, blanchiment et infractions aux lois sociales. Une condamnation pleine et entière qui a donné lieu rappelons-le à une peine de 4 ans de prison avec sursis, assortie d’une période d’épreuve de 5 ans. Elle s’accompagne d’une saisie d’un million d’euros sur ses biens, 4 millions en cas de récidive.

«  La reconnaissance du tribunal est importante pour nous, mais j’ai du mal à comprendre comment des abus sur mineures peuvent être si faiblement punis  », a commenté une des victimes lors du prononcé. Plusieurs d’entre elles suspectent Robert Spatz de continuer à mener des activités similaires en Espagne. A leur connaissance, aucun mineur n’est aujourd’hui sous son influence. Ils s’inquiètent cependant de l’incidence de son endoctrinement sur les jeunes femmes qui vivent dans sa maison personnelle et sur les adeptes qui fréquentent son centre communautaire implanté non loin de son domicile.

Une partie civile née dans la communauté avance avoir été récemment contactée par la police française en recherche de témoignages, dans le cadre d’une enquête rouverte en 2015. Elle cible des éducateurs pour des faits de maltraitance et des attouchements sur mineures au château de Soleils à Castellane (voir article du 16/12/2015). Pour rappel, faute de preuves et en défaut de plaignants, les poursuites antérieures en France liées à la nécessité d’assistance éducative, aux privations de soins sur mineurs ou à l’exploitation par le travail s’étaient soldées par des non-lieux (1999- 2001).

Appel en suspens à Bruxelles

Les parties civiles espéraient une peine de prison ferme à effet immédiat. Me Quentin Wauters visait l’acquittement de son client : «  C’est un peu un jugement à la Pyrrhus, pour satisfaire les parties civiles et éviter que le procureur ou Robert Spatz ne fasse appel.  » Absent au procès, Robert Spatz a 30 jours pour s’élever contre ce jugement que d’aucuns jugent favorable en dépit de la peine de prison prononcée. Si l’engorgement de la Cour d’appel peut faire gagner plusieurs années, c’est aussi risquer une condamnation plus lourde. Un pari à prendre.

Les victimes élevées par OKC recevront 2.500 euros par année de détention et les filles ayant dénoncé des abus sexuels dans les temps de l’instruction 12.000 euros. Unicité d’intention reconnue dans les rituels tantriques pratiqués, conditions d’éducation considérées comme relevant de la torture, travail dans les restaurants comparé à une forme d’esclavage, la justice belge ne s’est pas montrée avare. «  Je défendais une génération entière qui s’est fait voler son enfance et son adolescence et elle se voit enfin aujourd’hui reconnue comme victime  », se réjouit Me Dimitri de Beco. «  J’espère que cela ouvrira les yeux de ceux qui mettaient encore en doute les accusations  ».

Aux adeptes qui ne voulaient voir que gage de confiance dans la caution spirituelle de maîtres tibétains et du Dalaï-lama et volonté d’accabler leur communauté entière via «  l’épouvantail de la justice  », le juge a envoyé un message compatissant. Les parents et les prête-noms dans les associations connexes ont reçu des dédommagements de principe. Les préventions d’association de malfaiteurs et d’organisation criminelle ont été abandonnées. Parmi les administrateurs poursuivis, seuls la femme de Robert Spatz et son fils appelé à lui succéder ont hérité d’une simple déclaration de culpabilité pour faux et usage de faux, considérant entre autres l’aisance de vie découlant de leurs rétributions. La responsabilité de l’asbl OKC a uniquement été engagée dans la prévention de prise d’otages afin qu’elle participe au dédommagement des victimes. Robert Spatz est seul face à la justice.

Source LeSoir

Procès OKC Spatz

 

#OKCinfo

Jugement mitigé pour la secte OKC | Condamné lourdement mais application des peines ridicules #okcproces

4 min read

C’était l’un des procès-fleuves du début d’année : il s’est achevé hier dans une ambiance douce-amère. Avec la condamnation quasiment sur toute la ligne de l’emblématique gourou Robert Spatz, mais à une peine bien éloignée de celle requise par le parquet : 4 ans avec sursis contre 13 ans ferme.

Robert Spatz n’était pas, hier lors du prononcé du jugement, à Bruxelles. Il n’a d’ailleurs jamais mis les pieds dans la salle d’audience : il a toujours prétendu être gravement malade et resté en Espagne pour se soigner. Il a finalement été reconnu coupable d’abus sexuels, de prise en otage d’enfants et de faits de blanchiment d’argent entre autres. L’ASBL OKC a également été reconnue coupable de plusieurs préventions. Mais l’existence d’une organisation criminelle n’a pas été reconnue, le tribunal estimant que seul Robert Spatz était le principal responsable. Celui-ci avait été si malin qu’il avait réussi à faire croire, souligne le tribunal, que rouler

en Porsche était compatible avec son statut de maître désintéressé. Il avait même convaincu les jeunes filles victimes de viols que l’acte sexuel avec le maître était recommandé par la religion bouddhiste…

Au total, le tribunal condamne OKC et Robert Spatz à des confiscations de plus 4,5 millions d’euros. Le tribunal a également attribué des indemnités à une trentaine de personnes constituées parties civiles dans ce procès. Il s’agit pour la plupart d’enfants qui avaient été élevés, dans les années 1980 jusqu’aux années 2000, à l’écart de leurs parents et dans de très mauvaises conditions d’hygiène, dans des monastères en France et au Portugal appartenant à l’OKC. Chaque victime va toucher 2.500 € par année passée au château de Soleils où séjournait la secte. Les victimes de viol toucheront 12.000 €.

Leur avocat, Me Dimitri De Beco, a confirmé ses sentiments mitigés, à l’issue de l’audience. “Toute la matinée, le tribunal a frappé sévèrement, on s’attendait à une peine plus sévère et c’est une petite déception. Mais nous ne partions pas rassurés, les faits étaient très anciens et les avocats de la défense très bien préparés. Mais la peine n’est pas l’essentiel et au final, nous sommes satisfaits” , indique le pénaliste, qui a été consulté en novembre pour un procès qui a débuté en janvier. Les victimes sont venues du monde entier et peuvent avoir aujourd’hui la satisfaction d’être reconnues en tant que telles.

Du côté de la défense, on marque son incompréhension. “C’est un jugement à la Pyrrhus pour contenter tout le monde et éviter les appels. La frustration des clients et des avocats est intellectuelle car le tribunal n’a pas répondu à tous nos arguments en droit. C’est difficile à comprendre et peut-être à accepter” , indique Me Quentin Wauters, avocat de Robert Spatz. Il ne sait pas encore si son client entend interjeter appel.

Source : La Dernière Heure papier par Ju. B.

Robert Spatz ne s’est jamais présenté à son propre procès, achevé hier à Bruxelles

Jugement mitigé pour la secte OKC | Condamné lourdement mais application des peines ridicules